Onderdeel van Securiteit

Disclaimer

Algemeen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Securiteit Zeist / Kalkhoven Beveiliging B.V. streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Securiteit Zeist / Kalkhoven Beveiliging B.V. kunnen geen rechten ontleend worden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Kalkhoven Beveiliging B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Securiteit Zeist / Kalkhoven Beveiliging B.V. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Securiteit Zeist / Kalkhoven Beveiliging B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Copyright

Securiteit Zeist / Kalkhoven Beveiliging B.V., of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen tekst, audio, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Securiteit Zeist / Kalkhoven Beveiliging B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.