Onderdeel van Securiteit
 

Insteeksloten

 

Wat is een slot?

Een slot is een mechanisme waarmee een voorwerp kan worden afgesloten. Sloten bestaan in vele soorten en maten, en zijn al sinds het oude Egypte bekend. Het voornaamste doel van een slot is het beperken van de toegang (meestal tot iets van waarde) tot een kleine groep mensen die de beschikking hebben over de juiste sleutel.

Ontwikkeling van het slot

De behoefte aan sloten bestaat al sinds de mensheid het begrip "eigendom" kent. De eerste sloten waarvan beschrijvingen bewaard zijn gebleven, werden in het oude Egypte gemaakt om opslagplaatsen af te sluiten. De houten sleutels waren naar onze begrippen groot. Ze werden op de rug gedragen. In de Romeinse tijd werd het slot verder ontwikkeld tot het zgn. bontebaardslot. Romeinse sloten werden van ijzer en brons gemaakt en waren geschikt om naast huizen ook kisten af te sluiten. In deze tijd ontstonden handzame sleutels, meestal van brons, die als ring werden gedragen. Dat het slot in de Romeinse tijd een veel toegepaste uitvinding was bewijzen de vele sleutels uit die tijd die zijn gevonden. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in een bepaalde periode het dragen van een sleutel een statussymbool was en er ook sleutels werden gemaakt die uitsluitend als sieraad dienden. Tot in de 18e eeuw bleef de technische ontwikkeling van het slot in Europa stilstaan en bleef het bontebaardslot het meest gangbare slot. Pas in 1778 werd het klavierslot uitgevonden door de Engelsman Robert Barron. Dit type slot en de bijbehorende sleutels zijn eenvoudiger te produceren en het slot is lastiger te manipuleren dan het bontebaardslot, waardoor het veiliger is.

Samenstelling van een deurslot

Vanouds is een deurslot een toestel dat in of op een deur gemonteerd is. Indien het slot slechts één schoot heeft, die door de deurkruk wordt bediend, spreekt men van dagslot, loopslot of kamerdeurslot. Bevat het slot twee schoten: een dagschoot die met de deurkruk wordt bediend en een nachtschoot die met een sleutel wordt bediend, spreekt men van dag- en nachtslot. De schoot is het onderdeel dat uit de deur schuift en in de sluitplaat op de deurpost valt bij het sluiten c.q. op slot draaien van de deur. Bij kastdeuren is meestal alleen sprake van een nachtschoot. Bij toiletdeuren wordt de nachtschoot niet met een sleutel maar met een knop bediend en alleen aan de binnenzijde. Een modern deurslot verschilt hier nauwelijks van, maar in plaats van een sleutelgat is er een wijdere opening, waarin een losse cilinder past. Een cilinderslot heeft een geheel ander model sleutel, waarmee het slot wordt bediend. De cilinder kan eenvoudig worden vervangen, zonder het hele slot te demonteren. Zo kan het slot snel en gemakkelijk geschikt worden gemaakt voor een andere sleutel. Soms is dat gewenst om er zeker van te zijn dat alleen bevoegde personen een sleutel hebben of krijgen.

Slotenarsenaal

Ons assortiment beperkt zich niet tot de standaard sloten. Voor zo een beetje iedere doorn- en PC-maat hebben wij één of meerdere sloten op voorraad. Voorts bezitten wij een uitgebreide collectie, loop-, kast en toiletsloten.

U zoekt een vervangend slot of een gekeurde versie van uw huidige slot, daag ons uit, wij zijn u graag van dienst!